Cíle a záměry naší společnosti

Software

 • účetní informační systém Helios Orange
 • ekonomický systém Pohoda
 
 • FORM Studio formuláře
 • MS Office

Vzdělávání

 • sledování změn právních předpisů
 • rozšiřování znalostí ( školení, semináře)
 • spolupráce s daňovými poradci
 • prohlubování praktických zkušeností

Flexibilita

Na přání klienta jsme schopni účtovat i v jiných programech, pokud klient tyto programy vlastní, vystavuje v něm své faktury, případně sleduje pohledávky a závazky.

Priority

 • vedení účetnictví tak, aby bylo v souladu s právními předpisy
 • individuální přístup ke klientovi
 • nastavení účetnictví podle potřeb klienta pro dosažení co největší vypovídací schopnosti

Odborné zázemí

 • spolupráce s daňovými poradci