Povinnost elektronického podání

S účinností od 1.1.2015 bude pro subjekty, které mají zřízenou datovou schránku, nebo mají zákonem uloženou povinnost ověření účetní závěrky auditorem platit povinnost podávat veškerá přiznání, hlášení, vyúčtování, přihlášky k registraci a oznámení o změně registračních údajů pouze elektronicky – datovou zprávou ve stanoveném formátu a struktuře (prostřednictvím aplikace EPO nebo datové schránky).
Za nesplnění povinnosti uloží správce daně pokutu 2 000 Kč. Pokud dochází k závažnému zatěžování daňové správy, může být uložena pokuta až 50 000,- Kč.