Daň z příjmů fyzických osob

 • Změna u životního pojištění: nově u zaměstnance bude osvobozený pouze příspěvek zaměstnavatele na ty smlouvy, které neumožňují předčasné výběry v průběhu trvání smlouvy. Obdobné pravidlo bude platit pro možnost uplatnit odčitatelnou položku od základu daně ve výši max. 12 000,- Kč fyzickou osobou.
 • Omezení výše výdajů procentem z příjmů
 1. 80% příjmů (zemědělská výroba, řemeslné živnosti) - maximálně do výše 1,6 mil. Kč (z mezního příjmu ve výši 2 mil. Kč)
 2. 60% příjmů (z živnostenského podnikání) – maximálně do výše 1,2 mil. Kč (z mezního příjmu ve výši 2 mil. Kč)
 3. 40% příjmů (z jiného podnikání) – maximálně do výše 800 tis. Kč (z mezního příjmu ve výši 2 mil. Kč)
 4. 30% příjmů (z nájmu majetku v podnikání) – maximálně do výše 600 tis. Kč (z mezního příjmu ve výši 2 mil. Kč)
 • Zůstává možnost uplatnit slevu na dani i pro osoby pobírající starobní důchod.
 • Nová sleva na umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku. Slevu lze uplatnit poprvé za zdaňovací období 2014 ve výši prokázaných výdajů za každé vyživované dítě maximálně 8 500,- Kč za zdaňovací období.
 • U daňového zvýhodnění na děti došlo ke zvýšení zvýhodnění na druhé, třetí a další vyživované dítě takto:
 1. Na jedno dítě 13 404 Kč ročně / měsíčně 1 117,-Kč
 2. Na druhé dítě 15 804 Kč ročně /měsíčně 1 317,-Kč
 3. Na třetí a další dítě 17 004 Kč ročně / měsíčně 1 417,-Kč
 • Nová povinnost: oznamovací povinnost týkající se osvobozených příjmů fyzických osob u příjmů vyšších než 5 mil. Kč (příjem se posuzuje jednotlivě). Oznamovací povinnost neplatí pro případy, které může správce daně získat z rejstříků, nebo evidencí do kterých má přístup. Pokuta za neoznámení může činit až 15% z neoznámeného příjmu.