Daň z příjmů právnických osob

  • Nová příloha přiznání k dani z příjmů právnických osob od zdaňovacího období 2014 – Výkaz o transakcích se spřízněnými osobami. Povinnost vyplňovat přílohu se bude týkat subjektů, které splňují alespoň jedno z následujících kritérií:
  1. Aktiva celkem více než 40mil. Kč
  2. Čistý obrat více než 80 mil. Kč
  3. Průměrný přepočtený stav nad 50 zaměstnanců