Daň z přidané hodnoty

 • Obrat pro povinnou registraci k DPH zůstává po 1.1.2015 v nezměněné výši 1 milion za 12 po sobě jdoucích měsíců.
 • Sazby DPH od 1.1.2015
 1. Základní sazba 21%
 2. První snížená sazba 15%
 3. Druhá snížená sazba 10% - v této sazbě se zdaňují: počáteční a pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro malé děti, léky, tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti; hudebniny, tištěné nebo ručně psané (mimo zboží, kde reklama přesahuje 50% plochy)
 • Změna místa plnění při poskytnutí telekomunikační služby, rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby osobě nepovinné k dani a v návaznosti na to nový zvláštní režim: Zvláštní režim jednoho správního místa.
 • Režim přenesení daňové povinnosti – rozšíření:
  Od 1.4.2015 dodání vybraného zboží pokud celková částka základu daně dodaného zboží překročí 100 000,- Kč konkrétně:
 1. Obiloviny a technické plodiny
 2. Surové a polozpracované kovy
 3. Mobilní telefony
 4. Zařízení s integrovanými obvody (ve stavu před zabudováním)
 5. Herní konzole, tablety a laptopy
 • Změny od 1.1.2016:
  Povinnost podávat kontrolní hlášení na měsíční bázi pro právnické osoby a ve lhůtách pro podání přiznání pro fyzické osoby.