Omezení plateb v hotovosti

Novela zákona snižuje limit pro hotovostní platby z 350.000 Kč na 270.000 Kč. Do uvedeného limitu se započítávají veškeré platby provedené týmž poskytovatelem platby témuž příjemci platby v průběhu jednoho kalendářního dne (změna je účinná od 1.12.2014).